برگزاری اولین جلسه شورای انتظامی تجدید نظر استان

امروز ١٨/٨/٨٨ از ساعت ١٧ الی ١٩ اولین جلسه شورای انتظامی تجدید نظر استان  با حضور هیات رئیسه سازمان و ریاست شورای انتظامی بدوی و  اعضاء شورای انتظامی تجدید نظر  آقایان  : مهندس محمد رضا خلیلی نماینده استانداری خراسان رضوی   و عباس افواجی عضو حقوقدان ، سید علی ملک جعفریان و علی آبسالان نمایندگان شورای مرکزی نظام در شورای تجدید نظر  برگزار گردید و پس از تبادل نظر اعضاء در اجرای تبصره ذیل ماده 55 آیین نامه اجرائی مواد  2و17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی انتخابات هیات رئیسه شورای انتظامی تجدید نظر انجام هیات رئیسه به شرح زیر برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.

 

علی ابسالان

 

رئیس شورا انتظامی تجدید نظر استان

 

 

مرتضی کسائیان نائینی

 

نایب رئیس شورای انتظامی تجدید نظر استان

 

عباس افواجی

 

دبیر و منشی شورای انتظامی تجدید نظر استان

 
18/8/88  نجفی - رئیس هیات مدیره
/ 0 نظر / 15 بازدید