اسامی قبولین اولین دوره آزمون احراز صلاحیت مدرسین کارافرینی

موسسه کار و امور اجتماعی اسامی اولین دوره  آزمون احراز صلاحیت مدرسین  کارافرینی کشور را منتشر نمود در این فهرست  تعداد ٧٧ نفر از مدرسین خراسان رضوی به شرح زیر تایید صلاحیت گردیده اند

منبع : وبسایت موسسه کار و امور اجتماعی

استـان خراسان رضوی

ردیف

نـام و نـام خـانوادگـی

1

محمدرضا عباسزاده

2

عبدالرضا فضلی

3

فاطمه فرمانیان

4

منصور ابراهیمی سیرزار

5

حسین رشید

6

جواد غلامی کلات

7

سعید ایزی

8

سید کاظم جعفری ششتمد

9

سعید سا ختیانچی

10

عیسی نجفی

11

شیرین اصول قره آغاجی

12

جواد دریا دل

13

محمد رکنی زاده

14

عطیه مهدی هروی

15

مهناز پژو هشگر

16

مسعود موقر داود دلی

17

ندا آزاد هنری

18

محمد رضا تازیکی

19

علی اصغر مرادزاده

20

عقیل مختاری

21

محمود یزدی

22

مهدی علیپور سخاوی

23

فرشته بیجندی

24

علیرضا سعادتی

25

رضا قندالی

26

حسین دهبانی  شاندیز

27

عباس جمشیدی گلیان

28

سید اسماعیل صالح نژاد امری

29

رسول ثابت توسلی

30

سامان صداقت

31

علی قزل سوفلو

32

مهدی هوشیار آقاجانیان

33

علی بهرامی زاده

34

علی زمان زاده

35

حامد کاوه

36

محمد مشعوف

37

علی طالبی بیارجمندی

38

یاسر تقی زاده مهنه

39

مهدی محمدی

40

عباس یهزادی مقدم

41

/ 0 نظر / 117 بازدید