برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده نظام استان در تاریخ 20/8/88

مجمع عمومی عادی سالیانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی در تاریخ 20/8/88 برگزار خواهد شد دستور کار مجمع  طبق مفاد اساسنامه خواهد بود

مجمع عمومی فوق العاده نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی در تاریخ 20/8/88 جهت اصلاح بعضی از مفاد اساسنامه برگزار خواهد شد .

اخبار تکمیلی در تاریخ 2/8/88 در آگهی مندرج در روزنامه خراسان به سمع و نظر عزیزان خواهد رسید

/ 0 نظر / 21 بازدید