# ict

میزگرد آسیب شناسی پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون برنامه چهارم

میزگرد آسیب شناسی پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون برنامه چهارم در هفته پژوهش و همزمان  با جشنواره نوآوری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید