اعضاء هیأت رئیسه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی انتخاب گردیدند

اعضاء هیأت رئیسه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی انتخاب گردیدند

اولین جلسه سومین دوره هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی در روز شنبه مورخ 12/9/90 برگزار و اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند.

1ـ جناب آقای محمود خاکباز رئیس هیأت مدیره

2ـ جناب آقای ایرج لایق خیرآبادی نایب رئیس اول

3ـ جناب آقای کاظم داعی نایب رئیس دوم

4ـ جناب آقای فرزاد فرهوش به عنوان خزانه دار

 

روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

 

/ 0 نظر / 53 بازدید