اطلاعیه - درخواست تکمیل مدارک برای درج اطلاعات صنفی در خبرنامه ویژه

کلیه عزیزان عضو لطفا در اسرع وقت حداکثر تا 15/5/90 نسبت به تکمیل مدارک خود جهت درج در خبرنامه ویژه انتخابات سومین دوره هیات مدیره و فعالین دارای حق رای در مجمع عمومی اقدام نمائید در غیر این صورت مسئولیت ناشی از عدم درج نام عضو در خبرنامه متوجه سازمان نخواهد بود

/ 0 نظر / 21 بازدید