همزمان با برگزاری هفته پژوهش میزگرد نقشICT در اصلاح الگوی مصرف برگزار میگردد

همزمان با برگزاری هفته پژوهش میزگرد نقش ICT در اصلاح الگوی مصرف در محل سالن نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور صاحب نظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات  برگزار میگردد. متولی برگزاری میزگرد فوق سازمان نظام صنفی ریرانه ای خراسان خواهد بود.

ضمنا در هفته پژوهش علاوه بر میزگرد نقشICT در اصلاح الگوی مصرف  میزگردهای دیگری نیز برگزار خواهد شد که دو میزگرد دیگر به شرح زیر در حوزه ICT خواهد بود

- ازمایشگاه آپا - دانشگاه فردوسی مشهد

- کارآفرینی دیجیتال - جهاد  دانشگاهی مشهد

 

/ 0 نظر / 16 بازدید