درخواست از اعضا فعال شرکتی برای اظهار نظر در بازنگری متن قراردادهای الگو

با سلام، به استحضار می رسانیم که کمیسیون IT استان مأموریت بازنگری در متن و الگو قراردادهای انفورماتیکی استان را به کارگروهی به ریاست این سازمان محول نموده است بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل     می آید تا در اولین جلسه بررسی قراردادهای تیپ و الگو انفوماتیکی شامل نرم افزار/ سخت افزار / شبکه / پشتیبانی  که در روز دو شنبه مورخ 27/4/90 در محل دبیرخانه این سازمان از ساعت 13   تا 15 برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

مدیران محترم شرکت های عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

جناب آقای محمود     اسدپور ـ  مدیرعامل محترم شرکت انفورماتیک آریا

سرکار خانم شیرین اصولی    - مدیرعامل شرکت مهندسی داده پردازان معاصر

جناب آقای علیرضا سعید مدیرعامل محترم شرکت همتا رایانه

جناب آقای محمدرضا شاهین صنوبری ـ مدیرعامل محترم شرکت خدمات پشتیبانی نیرو

جناب آقای بابک عطار مدیرعامل محترم شرکت پارسه رایانه توس

جناب آقای حمیدرضا عامل مهرابی ـ مدیرعامل محترم شرکت نیستان رایانه

جناب آقای احسان مستاجر حقیقی مدیرعامل محترم شرکت راهبر سیستم آرین

جناب آقای حسین نیک بین مدیرعامل محترم شرکت ارتباطات فراگستر شرق

جناب آقای مهدی اربابی مدیرعامل محترم شرکت سیستم های هوشمند مشاور توس

جناب آقای مسعود قدوسی فر مدیرعامل محترم شرکت نوژن رایانه پارس

جناب آقای مجید مددی یان مدیرعامل محترم شرکت پایا سیستم مرو

جناب آقای فرشید محمودی مدیر عامل محترم شرکت تعاونی پرنیان پردازش پارس

جناب آقای هادی بیداد ـ مدیرعامل محترم شرکت پوینده الکترونیک

جناب آقای فرشید خواجه زاده ـ مدیرعامل محترم شرکت خشایار پدیده توس

جناب آقای محمدعلی غفرانی ـ مدیرعامل محترم شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کارنو

جناب آقای مصطفی طلوع نداف آبکوهی ـ مدیرعامل محترم شرکت تحقیقات و توسعه داتیس

جناب آقای مسعود  نبئی ـ مدیرعامل محترم شرکت سازه پرداز فرم  

جناب آقای امیر رئیسیان درباری ـ مدیرعامل محترم شرکت رهیاب ارتباط کامیاب

جناب آقای حسین بخشایی ـ مدیرعامل محترم شرکت سازه های اطلاعاتی راژمان

جناب آقای مرتضی اخوان کاظم زاده ـ مدیرعامل محترم شرکت الگوریتم پویا

جناب آقای علیرضا یعقوبی ـ مدیرعامل محترم شرکت داده پردازی سبحان اندیشه پویا

سرکار خانم مریم امامدادی ـ مدیرعامل محترم شرکت  تحقیق و توسعه یسنا پارس

 

/ 0 نظر / 15 بازدید