اعضاء هیات مدیره سومین دوره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی انتخاب شدند

گزارش برگزاری

مجمع عمومی عادی نوبت اول سالیانه

سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

طبق آگهی منتشر شده درصفحه 12 روزنامه خراسان تاریخ 14/8/90  مجمع عمومی عادی نوبت اول سالیانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی روز دو شنبه تاریخ 30/8/90  ازساعت  17 الی 20:30 در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق به آدرس : بلوار شهید منتظری(تلویزیون) بلواربعثت تقاطع ناصر خسرو با حصول نصاب در هر سه شاخه اعضاء به شرکت ها/فروشگاه ها/مشاورین برگزار گردید.در این مجمع آقایان مهندس حمیدرضا قمی دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ایی کشور ، علی بهرامی زاده معاون اداره کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی ، مهندس سالاری نماینده سازمان صنعت ، معدن ، تجارت خراسان ، مهندس کریم نژاد عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ، حسین تبریزی کارشناس سازمان نظام صنفی رایانه ایی کشور و تعدادی از مسئولین استانی و کشوری دیگر برگزار گردید.  گزارش جلسه و مصوبات به شرح زیر می باشد.

ابتدا جلسه مزین به قرائت آیاتی چند از کلام ا.. وحی گردید سپس اقای عیسی نجفی ریاست هیات مدیره دوره فعلی از طرف هیات مدیره با خوش آمدگویی به مهمانان و اعضاء برنامه زمانبندی برگزاری مجمع را به اطلاع حضار رساندند و سپس اقای مهندس قمی دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به ایراد سخنرانی پرداختند . سپس اقای نجفی به عنوان نماینده هیأت مدیره گزارش عملکرد هیات مدیره را ارائه نمودند .  پس از آن مستند به ماده 36 آیین نامه و  ماده 8  اساسنامه پس از تایید حصول نصاب مجمع ( یعنی نصف به اضافه یک اعضاء در هر سه شاخه ) هیأت رئیسه جلسه انتخاب و در جایگاه هیات رئیسه مستقر و مجمع وارد شور و دستور گردید مصوبات مجمع به شرح زیر می باشد.

1ـ گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان در دوره مالی گذشته و برنامه دوره جاری منتهی به 31/6/91 را قرائت و پس از بحث و تبادل و نظر مورد  تصویب اعضاء  مجمع قرار گرفت .

2ـ خزانه دار ( اقای جاهدی )و مدیر مالی (اقای عابدینی) سازمان  گزارش صورت های  مالی دوره منتهی به 31/6/90 را برای اعضاء قرائت نمودند. و بازرس قانونی سازمان گزارش خود را ارائه نمود و کلیه گزارشات صورت حسابهای مالی ( ترازنامه ـ صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته ) دوره منتهی به 31/6/90 به تصویب اعضاء مجمع رسید.

5 ـ برنامه و بودجه دوره مالی منتهی به 31/6/91 قرائت و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت.

6 ـ روزنامه خراسان رضوی به عنوان روزنامه کثیر الانتشار آگهی ها سازمان مورد تأیید اعضاء مجمع قرار گرفت.

7ـ معرفی نامزدهای سومین دوره عضویت در هیأت مدیره به شرح زیر انجام و نتایج شمارش آراء به تفکیک شاخه شرکت ها ـ فروشگاه ها ـ مشاورین و بازرس قانونی به شرح زیر می باشد:

  الف) نتیجه انتخابات شاخه شرکت ها

 اسامی منتخبین سومین دوره انتخابات هیات مدیره ـ شاخه شرکتها

(  تعداد 9 ـ نه  نفر به عنوان عضو اصلی و 2- دو  نفر به عنوان عضو علی البدل به شرح جدول زیر  برای مدت سه سال انتخاب شدند )

 

شماره عضویت

نام  نماینده شرکت

نام شرکت ( عضو حقوقی )

تعداد رأی

توضیحات

1

51010001

شیرین اصولی قره آغاجی

مهندسی داده پردازان معاصر

169

عضو اصلی

2

51010081

کاظم داعی

مشاوران مدیریت و کامپیوتر خراسان

133

عضو اصلی

3

51010060

مسعود نبئی

سازه پرداز فرم

133

عضو اصلی

4

51010044

محمود خاکباز

مهندسی کامپیوتر تحلیلگران خراسان

128

عضو اصلی

5

51010007

حسین نیک بین

ارتباطات فراگستر شرق

127

عضو اصلی

6

51010170

فرزاد فرهوش

مشاور نرم افزار محک

124

عضو اصلی

7

51010013

رضا سرطائی

پاسارگاد کیان

119

عضو اصلی

8

51010092

سید جاهد امینی

فناوری تجهیزات شبکه توس

116

عضو اصلی

9

51010009

ایرج لایق

راهبر نیروی خراسان (رانیر)

108

عضو اصلی

1

51010018

محمدعلی خانزاده

پژوهش رسا خراسان

107

عضو علی البدل

2

51010034

سیدیوسف حسینی

صنایع البرز رایانه خراسان

105

عضو علی البدل

 ب- نتیجه انتخابات شاخه فروشگاه ها

اسامی منتخبین سومین دوره انتخابات هیات مدیره شاخه فروشگاه ها

(  تعداد سه  نفر به عنوان عضو اصلی و یک نفر به عنوان عضو علی البدل به شرح جدول زیر    برای مدت سه سال انتخاب شدند )

 

شماره عضویت

نام عضو فروشگاهی

نام واحد صنفی

تعداد رأی

توضیحات

1

51020053

فربد قاسمی طوسی

مهندسی کامپیوتر طوس

45

عضو اصلی

2

51020079

حسین قریب

گسترش صنعت رایانه

35

عضو اصلی

3

51020027

علی کفشدار طوسی

پارس ارقام

33

عضو اصلی

1

51020028

آبتین امینی

کامپیوتر عام

14

عضو علی البدل

 ج) نتیجه انتخابات شاخه مشاورین

اسامی منتخبین سومین دوره انتخابات هیات مدیره شاخه مشاورین حقیقی

(  تعداد دو  نفر به عنوان عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل به شرح جدول زیر  برای مدت سه سال انتخاب شدند )

 

شماره عضویت

نام عضو مشاورو ناظر

تعداد رأی

توضیحات

1

51030002

محمدرضا سمیعی

52

عضو اصلی

2

51030071

فرامرز کلانتری

46

عضو اصلی

1

51030257

پیام ندایی

19

عضو علی البدل

 د) نتیجه انتخابات بازرس قانونی

اسامی نامزدهای بازرس هیات مدیره 

( یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند )

 

شماره عضویت

نام

نام واحد شرکت/واحدصنفی/مشاور

تعداد رأی

توضیحات

1

51030347

شهرام کاطمیان مروی

شاخه مشاورین

230

بازرس اصلی

1

51010089

محمدرضا گلزی

شرکت سیستم های طلایی شرق

71

بازرس علی البدل

 

بدین ترتیب با برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول 30/8/90 سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی، علاوه بر بررسی و تصویب صورت حسابهای مالی دوره مالی منتهی به تاریخ 31/6/90 و برنامه و بودجه پیشنهادی دوره جاری سازمان اعضاء هیات مدیره سومین دوره شامل تعداد 14 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل در سه گروه یا شاخه شرکت ها و فروشگاه ها و مشاورین برای مدت سه سال و همچنین یک نفر بازرس قانونی اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت یک سال به شرح جدول بالا انتخابات گردیدند.

 روابط عمومی نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

/ 0 نظر / 43 بازدید