طرح ساماندهی بازار فناوری اطلاعات در استان خراسان نیز انجام میشود

با ابلاغ طرح ملی سامان دهی و تنظیم بازار فناوری اطلاعات کشور توسط وزارت بازرگانی این طرح در شش ماهه اول سال جاری در استان خراسان همزمان با ٧ استان پایلوت دیگر برگزار میگردد.

این طرح توسط سازمان نظام صنفی رایانه کشور تهیه به تایید وزارت بازرگانی رسیده و وزارت بازرگانی در اسفند ماه سال ٨٨ مراتب اجرایی آنرا را به هشت سازمان بازرگانی در کشور به عنوان استانهای پایلوت ابلاغ نموده است.

/ 0 نظر / 16 بازدید