پست های ارسال شده در آدر سال 1390

اعضاء هیأت رئیسه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی انتخاب گردیدند

اعضاء هیأت رئیسه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی انتخاب گردیدند اولین جلسه سومین دوره هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 60 بازدید