پست های ارسال شده در مهر سال 1389

زمانبندی مجمع عمومی عادی سالیانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی سال 89

جدول برنامه زمانبندی مجمع عمومی عادی سالیانه نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی سال 1389   ردیف شرح انجام کار زمان پیشنهادی انجام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

اخرین مهلت تکمیل مدارک جهت درج نام اعضاء دارای عضویت معتبر در سازمان

به اطلاع کلیه عزیزان عضو می رسانیم که مجمع عمومی سازمان در تاریخ 2/9/89 برگزار خواهد گردید طبق مقررات و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

تغییر زمان برگزاری مجمع عمومی سالیانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

  به اطلاع کلیه عزیزان عضو می رسانیم که زمان برگزاری مجمع عمومی سالیانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید