پست های ارسال شده در تیر سال 1389

تیرماه، ماه تیرباران اهالی صنف

تیرماه، ماه تیرباران اهالی صنف منبع انتشار :روابط عمومی نظام صنفی خراسان منبع اصلی :مهدی گل‌محمّدی دل‌نوشته‌ای از رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

اعضاء محترم قبل از اتمام موعد تسلیم اظهار نامه مالیاتی اظهار نامه خود را تسلیم .

اعضاء محترم با توجه به اینکه انتهای این ماه آخرین موعد تسلیم اظهار نامه مالیاتی مودیان در رابطه با عملکرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

ایران در «اقتصاد دیجیتال» در میان ۷۰ کشور به مقام ۶۹ رسید

در اخبار و جراید به صورت متفرقه در جریان خبری تاسف بار که بدور از انتظار نیز نبود قرار گرفتیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

روزهای تیرماه یاد آور تولد و ظهور وقایع مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

روزهای تیرماه یاد آور تولد و ظهور وقایع مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور منبع انتشار :روابط عمومی سازمان منبع اصلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

فعالین صنف رایانه در صورت نداشتن مجوز سازمان از ادامه فعالیت محروم موقت میشوند

در اجرای مفاد آیین نامه اجرائی مواد ٢و١٧ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و تشکیل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

مجمع عمومی سالانه سازمان نظام رایانه خراسان در 20 آبان برگزار می گردد

طبق روال سالهای قبل مجمع عمومی سالانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی با حضور اعضاء فعال و دارای حق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید