واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

ایتنا منتشر نمود سه شنبه، ۲۰ مردادماه ۱۳۸۸

هر دم از این باغ بری می‌رسد

ایتنا - امید می‌رود که با واکنش مناسب و به موقع مراجع قانونی نسبت به تجدید نظر در واگذاری یاد شده در روزهای جاری شاهد اقدامی موثر برای رفع نگرانی های موجود باشیم و مطمئن باشیم که در روزهای بعدی تازه تر! از تازه تری نخواهید رسید که موجبات نگرانی و ناخوشایندی جدیدی را برای قشر وسیعی از اصحاب صنایع و تجارت در بر داشته باشد.

هر دم از این باغ بری می‌رسد
عیسی نجفی - عضو شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای کشور
در حالیکه در روزهای اخیر بدنه تجاری و بازرگانی کشور از تب و تاب تصویب طرح ادغام بعضی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های نامتجانس توسط مراجع قانونی در شوک و بهت به سرمی‌برد. شنیدن اخبار واقعه غیرقابل باور واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران -که بی‌شک از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی موجود کشور در چرخه و زنجیره تبلیغات و بازاریابی تجاری محسوب می‌گردد- به بخشی غیرتخصصی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(فارغ از مباحث قانونی بودن یا نبودن، نحوه واگذاری) انبوهی از مخاطبین را در بهت و حیرت فرو برده است.

این اقدام پاتکی غیرمنصافانه به بدنه فعالین تجاری و بازرگانی ایران محسوب می‌شود.
از آنجا که این بنگاه اقتصادی سالانه فرصتهای مناسبی را برای اصناف و تجار کشور برای انجام فعالیت‌های تبلیغات بازاریابی و رقابت‌های تجاری ایجاد می‌نموده است و به نظر می‌رسد که در صورت تایید صحت اقدام یاد شده این رخداد فرصت‌های بالاقوه موجود را از انبوه بازدیدکنندگان و مخاطبین سالانه و همچنین از تجار و بازرگانان این نمایشگاه سلب خواهد نمود و از آنجا که امروزه نمایشگاه‌های بین‌المللی در اقصی نقاط تجاری جهان به عنوان بنگاه‌های بزرگ تخصصی تجاری و اقتصادی محسوب می‌گردد و قطعا گردانندگان نمایشگاه‌های تجاری نیز متشکل از جامعه تخصصی این رشته و تخصص و حرفه محسوب می‌گردند و انتظار می‌رود که قانون گذار در واگذاری این بنگاه تمهیدات لازم را برای تضمین از حفظ جایگاه و اعتبار تخصصی آن در صورت واگذاری اندیشده باشد.

این در حالی است که به لحاظ تخصصی مجموعه صاحب جدید این مجموعه هیچگونه تجربه، سابقه، تناسب و سنخیتی با فعالیت‌های تخصصی این بنگاه بزرگ اقتصادی در کشور و جهان نداشته و ندارد.

لذا این خبر، خبری نامیمون و ناخوشایند برای اصحاب و اصناف و بازرگانان و حتی مخاطبین این نمایشگاه بین‌المللی کشور محسوب می‌گردد و انشاء ا... امید می‌رود که با واکنش مناسب و به موقع مراجع قانونی نسبت به تجدید نظر در واگذاری یاد شده در روزهای جاری شاهد اقدامی موثر برای رفع نگرانی های موجود باشیم و مطمئن باشیم که در روزهای بعدی تازه تر! از تازه تری نخواهید رسید که موجبات نگرانی و ناخوشایندی جدیدی را برای قشر وسیعی از اصحاب صنایع و تجارت در بر داشته باشد.

/ 0 نظر / 16 بازدید