ترکیب اعضاء هیئت مدیره در هر یک از شاخه های سه گانه دور سوم

اطلاعیه

قابل توجه کلیه اعضاء دارای مجوز معتبر از سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی در سه شاخه فروشگاهها / شرکتها / مشاورین حقیقی

 

          براساس ماده 38 و 39 آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی ماده و10 اساسنامه و با توجه به تعداد اعضاء سازمان در نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی سهمیه یا ترکیب اعضای هیئت مدیره در هر یک از شاخه های این نظام استانی  در دوره  سوم هیئت مدیره به شرح جدول زیر می باشد.

نام شاخه

تعداد اعضای اصلی

هیئت مدیره

تعداد اعضای علی البدل هیئت مدیره

حداقل گواهی امضابرای

استشهادیه

شرکتها

9

2

13

فروشگاهها

3

1

3

مشاوران

2

1

3

    

   بدین وسیله از کلیه داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس قانونی نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی درخواست می شود تا با مراجه به دبیرخانه سازمان به نشانی مشهد : خیابان راهنمایی ـ نبش راهنمایی 23 ـ پلاک 44 مطابق با شرایط ماده 40 آیین نامه اجرائی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی با ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به ثبت نام از تاریخ 12/7/90 لغایت 23/7/90 اقدام نمایند.

 

جدول زمانی مراحل برگزاری مجمع عمومی سال 90 خراسان رضوی به شرح زیر است.

ردیف

شرح انجام کار

زمان انجام کار

1

درج آگهی برای تشکیل مجمع عمومی به همراه فراخوان ثبت نام نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و بازرس

شنبه 10/7/1390

2

مهلت ده روزه ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرس

دوشنبه 12/7/1390 تا چهارشنبه 21/7/1390

3

مهلت ارائه مدارک داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرس و بررسی آنها

شنبه 25/7/1390 تا سه شنبه 5/8/1390

4

اعلام و ابلاغ نتیجه رسیدگی به نامزدی درخواست اعضاء و مهلت اعتراض

7/8/1390   الی   8/8/1390

5

درج آگهی اعلام زمان و مکان برگزاری مجمع عمومی به همراه اسامی

داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرس

شنبه 15/8/1390

6

برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم

دوشنبه 30/8/1390

 

 90/9/8

                                                                   با تشکر ـ عیسی نجفی

                                                 رئیس نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

/ 0 نظر / 10 بازدید