روزهای تیرماه یاد آور تولد و ظهور وقایع مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

روزهای تیرماه  یاد آور تولد و ظهور وقایع مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور روزهای تیرماه یاد آور تولد و ظهور وقایع مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور منبع انتشار :روابط عمومی سازمان منبع اصلی :عیسی نجفی سالنامه شمسی نیکوی پارسی پر از خاطرات تلخ و شیرین ، وقایع و رخداد های مهم و با اهمیت و ...

/ 0 نظر / 17 بازدید