فرخنده سالروز خلف صالحان بر شما مبارک

فرخنده سالروز خلف صالحان ، یادگار رسولان و إریه امامان مظهر کامل عدالت و کرامت حضرت بقیه الا الاعظم بر شما مبارک

/ 0 نظر / 16 بازدید