اخرین مهلت تکمیل مدارک جهت درج نام اعضاء دارای عضویت معتبر در سازمان

به اطلاع کلیه عزیزان عضو می رسانیم که مجمع عمومی سازمان در تاریخ 2/9/89 برگزار خواهد گردید طبق مقررات و نصح سریع آیین نامه هسات مدیره در موعد مشخص قبل از مجمع می بایست فهرست اعضاء دارای حق رای و عضویت مجاز در مجمع را منتشر نماید . بدینوسیله از کلیه عزیزان درخواست می نمائیم تا پایان مهرماه با مراجعه حضوری به دبیرخانه سازمان نسبت به کنترل کارت معتبر عضویت  برای شرکت در جلسه مجمع عمومی و درج نام عضور در ویژه نامه اسامی اعضاء دارای عضویت معتبر در سازمان اقدام نمایند.

 مسئولیت عدم درج نام عضو در فهرست اعضاء مجاز در صورت عدم مراجعه به عهده عضو خواهد بود. و ویژه نامه منتشره قابل چاپ مججد نخواهد بود

 

هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

/ 0 نظر / 13 بازدید