اطلاعیه - قابل توجه اعضا’ محترم شرکتی و حقیقی مشاور و ناظر نظام خراسان

نظر به فرا رسیدن  ٣١/۴/٨٨ آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی دوره مالی ١/١/٨٧ الی ٣٠/١٢/٨٧  به استحضار می رسانیم آن دسته از دوستانی که  برای شرکت یا شخص حقیقی خود تاکنون نسبت به تنظیم اظهار نامه و تسلیم آن اقدام ننموده اند در صورت نیاز به مشاوره مالی و مالیاتی می توانند در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ١١ الی ١۴ در محل دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی با مشاور مالی جناب اقای سید رضی هاشمی مشورت نمایند.

موعد : روز یکشنبه ٢٨/۴/٨٨ و سه شنبه ٣٠/۴/٨٨

محل : دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

ساعت : ١۴-١١

ضمنا مشاورین و ناظرین و اعضاء حقیقی که دارای پروانه فعالیت می باشند می بایست برای فعالیت یا حتی عدم فعالیت خود اظهارنامه مالیاتی بند ج تنظیم و تسلیم حوزه مالیاتی مرتبط نمایند.

همچنین شرکتها نیز موظف به تنظیم و ارائه اظهارنامه بند الف به حوزه مالیاتی مربوطه می باشند.

برای عدم فعالیت در دوره مالی سال ٨٧ نیز تهیه اظهارنامه دائر بر عدم فعالیت ضروری است

 

/ 0 نظر / 10 بازدید