اطلاعیه شرکت در طرح به روز رسانی آمار و اطلاعات واحدهای صنعتی

اطلاعیه شرکت در طرح به روز رسانی آمار و اطلاعات واحدهای صنعتی منبع انتشار :وزارت صنایع و معادن     بدین وسیله از کلیه اعضای محترم سازمان درخواست می شود که در راستای طرح فوق الاشاره، همکاری و همراهی لازم با اداره کل صنایع برق، فناوری اطلاعات و فلزی را به انجام رسانند. قبلا از مساعدت شما در جهت ایجاد اطلاعات پایه آماری که مبنای سیاست گذاری، برنامه ریزی و تصحیح مسیر قرار می گیرند، قدردانی می شود.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید