مجمع عمومی سالیانه نظام صنفی رایانه ای استان خراسان دوم آذر ماه برگزار میگردد

مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام صنفی رایانه ایی خراسان رضوی در تاریخ 2/9/89 از ساعت 17الی 19 در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم دانشگاه اراد اسلامی مشهد واقع در خیایان راهنمایی بین چهارراه راهنمایی و میدان راهنمایی برگزار میگردد از کلسه عزیزان دارای حق رای  در سه شاخه شرکتها - فروشگاه ها و مشاورین حقیقی دعوت به عمل می اید تا در این جلسه حضور به هم رسانند.

آگهی دستور کار جلسه در صفحه 8 روزنامه خراسان روز 10/8/89 منعکس می باشد

 

/ 0 نظر / 15 بازدید