معرفی نامزدهای سومین دوره انتخابات هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای استان خراسان

 

برنامه زمانبندی برگزاری مجمع عمومی 90 و انتخابات هیات مدیره و بازرس فایل پیوست اسامی نهایی نامزد های سومین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای خراسان فایل پیوست رزومه کاندیداهای عضویت سومین دوره هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای خراسان فایل پیوست تراز و صورتهای مالی منتهی به 31شهریور 1390 نظام صنفی رایانه ای خراسان فایل پیوست برای دیدن رزومه نامزدها به وبسایت سازمان لینک بالا مراجعه نمائید

/ 0 نظر / 24 بازدید