ایران در «اقتصاد دیجیتال» در میان ۷۰ کشور به مقام ۶۹ رسید

در اخبار و جراید به صورت متفرقه در جریان خبری تاسف بار که بدور از انتظار نیز نبود قرار گرفتیم فکر می کنم منبع انتشار آن خیلی موثق نیست ولی مبدع اخبار و موسسه اصلی بعید است که موثق نباشد. بلی باز هم خبر ناگوار انتشار رتبه و جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتالی .

 

سوال : آیا کسی شک داره که رتبه ما از آخر دوم نیست ؟ البته در بین ٧٠ رقیب !؟ ایا با این وضع ما می توانیم در ١۴٠۴ اقتصاد برتر منطقه دست یابیم یعنی درست ١۴ سال دیگر ؟! 

اما خبر ها حکایت از این دارد که : ایران در «اقتصاد دیجیتال» در میان ۷۰ کشور به مقام ۶۹ رسید

اصل خبر را با جستجوی عبارت " ایران در «اقتصاد دیجیتال» در میان ۷۰ کشور به مقام ۶۹ رسید " در گوگل یا هر موتور جستجوگر دیگر که به آن دسترسی دارید جستجو نمائید

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید