شرکت های عضو سازمان نیازمند اخذ پروانه کسب نمی باشند

  شرکت های عضو سازمان نیازمند اخذ پروانه کسب نمی باشند منبع انتشار :روابط عمومی سازمان منبع اصلی :معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی پیرو نامه معاونت توسعه بازرگانی داخلی خطاب به روسای سازمان بازرگانی استانها، شرکت های عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای نیازمند اخذ پروانه کسب نمی باشند

/ 0 نظر / 11 بازدید