مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام صنفی رایانه ایی خراسان رضوی برگزار گردید.

مجمع عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ایی خراسان رضوی با حضور اکثریت اعضاء سازمان در سه شاخه شرکتها ، فروشگاه ها و مشاورین و ناظرین حقیقی  روز دوم آذر 89 از ساعت 17 الی 20 در نوبت اول در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه ازاد اسلامی مشهد برگزار گردید در ابتدای این جلسه پس از قرائت آیاتی چند از کلام وحی ،  اقای عیسی نجفی رئیس هیات مدیره ، به حاضرین و مهمانان خوش آمدگویی نموده و پس از اعلام برنامه های مجمع با اعلام حصول حد نصاب اعضاء ، جلسه رسمی گردید سپس  سایر اعضاء هیات رئیسه مجمع انتخاب  و در محل استقرار و مجمع به ریاست اقای نجفی وارد شور گردید. اقای نجفی در ابتدای جلسه پس از اظهار بیاناتی به ارائه  گزارش عمکلرد هیات مدیره پرداختند و اعضاء نیز گزارش هیات مدیره را تایید و تصویب نمودند. در ادامه جلسه گزارش صورتهای مالی توسط خرزانه دار سازمان اقای علی جاهدی کارگر ارائه گردید وپس از بحث تبادل نظر حاضرین اقای کاظم داعی بازرس سازمان صورتهای مالی را مورد تایید قراردادند و اعضاء کلیه صورتهای مالی مربوط به عملکرد مالی دوره 1/7/88 لغایت 31/6/89 را تایید و تصویب نمودند.در ادامه جلسه برنامه و بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای دوره مالی 1/7/89 لغایت 31/6/90 ارائه و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب حاضرین قرار گرفت .اعضاء روزنامه خراسان را به عنوان روزنامه کثیرانتشار برای درج آگهی های سازمان تعیین نمودند.در ادامه جلسه طبق بند 4 ماده 36 مجمع نسبت به تعیین میزان حق ورودیه و عضویت اعضاء در سازمان در سه شاخه شرکتها ، فروشگاه ها و مشاورین و ناظرین مبادرت نمودند. در انتهای جلسه پس از معرفی نامزدهای پست بازرسی سازمان انتخابات انتخاب بازرس انجام و  اقایان کاظم داعی به عنوان بارزس اصلی و اقای حسین زاده به عنوان بارزس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

/ 0 نظر / 14 بازدید