خبرنامه نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان ( نصر) در اردیبهشت منتشر می یابد

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء و فعالین صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات استانهای خراسان رضوی - شمالی - جنوبی می رسانیم که شماره ویژه بهار ٨٩  خبرنامه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی (نصر ) در اردیبهشت ماه ٨٩ منتشر خواهد شد . لذا با عنایت به اینکه طبق معمول شماره های قبلی در این شماره نیز فهرست اعضاء دارای مجوز یا پروانه معتبر در سه شاخه شرکتها - فروشگاه ها - مشاورین درج خواهد شد لذا شایسته است حداکثر تا تاریخ ١٠/٢/٨٩ نسبت به تمدید مجوز یا تکمیل مدارک اقدام نمایند . در غیر این صورت مسئولیتهای ناشی از عدم درج نام عضو در دایرکتوری اعضاء مجاز متوجه عضو یاد شده خواهد بود.

/ 0 نظر / 10 بازدید