اطلاعیه - فوری

قابل توجه واحدهای تولیدی نرم افزاری که متمایل به استمهال دیون معوق تسهیلات معوق خود به بانکها می باشند .

نظر به اینکه درخواست مدیر کل صنایع برق ، الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع و معادن   از ریاست جمهوری برای استمهال اقساط تسهیلات دریافتی شرکتهای تولیدی مورد موافقت قرار گرفته است لذا از تمامی شرکتهای تولیدی رایانه ای در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل می باشند درخواست میشود تا حداکثر تا ساعت ١٠ صبح روز پنج شنبه تاریخ ١/۵/٨٨ فرم زیر را تکمیل به دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی ارسال نمایند تا درخواست عینا جهت رسیدگی به دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای کشور ارسال گردد.

اصل خبر را در این لینک زیر ببینید.

 

فرم درخواست استمهال در بازپرداخت اقساط بازپرداخت

 

 

نام شرکت :

 

 

 

نام بانک عامل (پرداخت کننده تسهیلات)

 

 

تاریخ اخذ وام دریافتی:     

 

 

 

مقدار وام  دریافتی :

 

 

 

مانده بازپرداخت  اقساط وام

 

 

درخواست استمهال در بازپرداخت اقساط تسهیلات

 

به میزان         ماه

درخواست بخشیدگی جرایم دیرکرد به میزان

 

به میزان        ماه

 شماره عضویت :

 

 

                           مهر و امضاء  نماینده قانونی شرکت

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید