بعثت پیامبر اکرم بر پیروان حقیقیش تهنیت باد

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
محمد غرق در اندیشه بود که ناگهان صدایی گیرا و گرم درغار پیچید : بخوان! بخوان به نام پروردگارت که بیافرید ، آدمی را از لخته خونی آفرید ، بخوان که پروردگار تو ارجمندترین است ، همو که با قلم آموخت ، و به آدمی آنچه را که نمی دانست بیاموخت .

/ 0 نظر / 15 بازدید