تغییر زمان برگزاری مجمع عمومی سالیانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

 

به اطلاع کلیه عزیزان عضو می رسانیم که زمان برگزاری مجمع عمومی سالیانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی که قبلا مقرر گردیده بود در تاریخ ١٨/٨/٨٩  برگزار گردد به علت تقارن موعد فوق با طمان برگزاری نمایشگاه کامپیوتر تهران  توط هیات مدیره به موعذ 2/9/89 تغییر یافت . در اطلاعیه های بعدی توجه شما عزیزان را به سایر موارد جلب خواهیم نمود.

هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

/ 0 نظر / 13 بازدید