فعالین صنف رایانه در صورت نداشتن مجوز سازمان از ادامه فعالیت محروم موقت میشوند

در اجرای مفاد آیین نامه اجرائی مواد ٢و١٧ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و تشکیل نظام صنفی رایانه ای و مستند به آیین نامه ابلاغی وزارت بازرگانی در خصوص اجرای طرح ساماندهی بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالین صنف رایانه در صورت نداشتن مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه ذیربط از ادامه فعالیت در صنف رایانه تا ۵ سال محروم موقت میشوند. این محرومیت ها از ابتدای سال جاری تا شهریور ماه اعمال خواهد شد

/ 0 نظر / 18 بازدید