زمانبندی مجمع عمومی عادی سالیانه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی سال 89

جدول برنامه زمانبندی مجمع عمومی عادی سالیانه نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی سال 1389

 

ردیف

شرح انجام کار

زمان پیشنهادی انجام کار

1

انتشار اسامی اعضاء (شرکتها و فروشگاهها و اشخاص حقیقی) صاحب رأی در مجمع

از 15/7/1389 تا 30/7/1389

2

درج آگهی برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

چهار شنبه  5/8/1389

3

سفارش آگهی اعلام زمان و مکان برگزاری مجمع عمومی در روزنامه خراسان

شنبه 15/8/1389 تا دو شنبه 17/8/1389

4

درج آگهی زمان و مکان  برگزاری مجمع عمومی و دستور جلسه مجمع و هماهنگی برای مدعوین مهمان

دو شنبه 17/8/1389

5

برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول

سه شنبه   2/9/1389

6

برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم (در صورت عدم حصول به حدنصاب)

یکشنبه  7/9/1389

 پیرو اطلاعیه قبلی آخرین موعد تکمیل مدارک برای درج نام عضو دارای حق رای در ویژه نامه اعضاء دارای حق رای پایان مهرماه 89 می باشند . اعضاء سه شاخه فروشگاه ها - شرکتها - مشاورین حقیقی  در صورت داشتن کارت عضورت معتبر که اعتبار کارت تا روز 2/9/89 باشد دارای حق رای در مجمع خواهند بود. و در غیر اینصورت مجاز به شرکت در جلسه مجمع عمومی نخواهند بود.

همچنین از کلیه اعضایی که تمایل به نامزدی برای پست بازرس سازمان برای دوره 1/7/89 لغایت یکسال می باشند دعوت مینمائیم تا تاریخ 20/8/89 به صورت کتبی درخواست نامزدی خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

گزارش هیات مدیره و گزارش مالی و گزارش بازرس قانونی سازمان به مجمع عمومی به انضمام برنامه وبودجه دوره جاری یعنی 1/7/89 لغایت 31/6/90  از تاریخ 21/8/89 در دبیرخانه سازمان آماده ارائه به عزیزان خواهد بود

 

/ 0 نظر / 14 بازدید