استانداری خراسان رضوی اعضای کمیسیون تخصصی فناوری اطلاعات را تعیین نمود

طی احکام جداگانه استانداری خراسان رضوی  اعضای کمیسیون تخصصی فناوری اطلاعات استان را به شرح زیر تعیین نمود.

منبع : زیر پرتال فناوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی

 اعضای کمیسیون تخصصی فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی
سمت
دستگاه
آقای دکتر حسن احمدی
معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقای دکتر محسن کاهانی
رئیس مرکز آمار و اطلاعات رایانه ای
دانشگاه فردوسی مشهد
آقای دکتر صمدی
معاون فناوری
پارک علم و فناوری استان
آقای مهندس علی کارگزار
مدیرعامل
شرکت مخابرات استان
آقای مهندس مهدی کارگر راضی
مدیر مرکز رشد ICT
پارک علم و فناوری استان
آقای مهندس سیروس رضایتی
مدیرکل
پست استان
آقای مهندس اصغر عدالتی
دبیر شورای هماهنگی
بانک های استان
آقای مهندس علی آبسالان
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات
شهرداری مشهد
آقای مهندس عیسی نجفی
رئیس
نظام صنفی رایانه ای استان
آقای مهندس محمدرضا خلیلی
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات
استانداری
آقای مهندس علی بهرامی زاده
معاون دفتر فناوری اطلاعات
استانداری
خانم مهندس بهشید بهکمال
نماینده دفتر فناوری اطلاعات
استانداری
آقای علیرضا کتابی
نماینده دفتر منابع انسانی
استانداری
آقای مهندس شهروز موثقی
نماینده
دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان
آقای مهندس آرش اخوان طبسی
نماینده
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
آقای مهندس مسعود محسنی فر
نماینده
دادگستری کل استان
نماینده
اداره کل اطلاعات استان
/ 0 نظر / 21 بازدید