نمایشگاه اتوکام اصفهان از تاریخ ششم آبان تا دهم برگزار می گردد

نمایشگاه اتوکام باید به رویداد اتوکام تبدیل شود منبع انتشار :روزنامه فناوران اطلاعات منبع اصلی :کاظم آیت اللهی نمایشگاه اتوکام باید به رویداد اتوکام تبدیل شود منبع انتشار :روابط عمومی سازمان منبع اصلی :کاظم آیت اللهی سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان درشانزدهمین روزمهرماه ...

/ 0 نظر / 13 بازدید